FANDOM


Wittelsbachowie są tak znani, że nie trzeba ich nikomu przedstawiać.