Wiek Dziewiętnasty Wiki

Poniższy tekst jest wzorowany na angielskim tutorialu dotyczącym edycji i tworzenia nowych artykułów. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z nim i stosowanie się do zawartych wskazówek.

Edycja

Jak mogę edytować?

Edytowanie większości artykułów jest dostępne dla wszystkich, nawet niezarejestrowanych użytkowników. Aby zmienić treść artykułu, należy kliknąć Edytuj tę stronę.

Wskazówki edycyjne

 1. Staraj się wprowadzać opisy zmian, jakie wprowadziłeś/łaś w artykule. Okno znajduje się pod obszarem edycji, tuż nad przyciskami umożliwiającymi zapis lub podgląd zmian.
 2. Korzystaj z opcji Pokaż podgląd. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy artykuł prezentuje się tak, jak tego chciałeś.
 3. Jeśli wprowadzane przez Ciebie zmiany są niewielkie, możesz zaznaczyć okienko przy "To jest drobna zmiana". Inni edytorzy lub autor będą wiedzieli, że nie jest to żadna poważna ingerencja w treść.

Do drobnych zmian można zaliczyć dodawanie kategorii, szablonów, linków wewnętrznych (w niewielkich ilościach) a także poprawę błędów interpunkcyjnych (błędy ortograficzne, zwłaszcza w dużych ilościach, nie są drobnym błędem).

Formatowanie tekstu

Przechodzenie do następnej linii

Częstym błędem początkujących jest przekonanie, że w dostępnym tu edytorze kodu przejście do kolejnej linii wymaga jednokrotnego wciśnięcia klawisza [Enter]. Nic bardziej mylnego!

Aby przejść do kolejnej linii, należy dwukrotnie nacisnąć [Enter] (ma być widoczna linijka odstępu) lub wpisać znacznik <br>.

Tekst pochylony i pogrubiony

Jeśli chcemy, by dany fragment tekstu był pochylony, wpisujemy go między dwa znaczniki '' (np. ''tekst pochylony'' - tekst pochylony).

Jeśli chcemy, by tekst był pogrubiony, wpisujemy go między trzy znaczniki ''' (np. '''tekst pogrubiony''' - tekst pogrubiony).

W przypadku, gdy chcemy tekst pochylić i pogrubić jednocześnie, stosujemy pięć znaków apostrofu (np. '''''tekst pochylony i pogrubiony''''' = tekst pochylony i pogrubiony).

Nagłówki

Nagłówki mają kilka poziomów. Nagłówek pierwszego stopnia tworzymy poprzez wpisanie tytułu między dwa znaki = (np. =Edycja= stworzy nagłówek jak wyżej).

Nagłówki kolejnego stopnia tworzymy zwiększając ilość znaków równości. Najniższy poziom nagłówka to poziom piąty (to znaczy, że zarówno przed jak i po tytule znajduje się pięć znaków równości).

Jeśli w artykule zastosowano więcej niż trzy nagłówki (dowolnego stopnia), przed pierwszym z nich, automatycznie, powstaje Spis treści (jak powyżej).

Oddalenie tekstu od marginesu

Aby oddalić fragment tekstu od lewego marginesu, należy użyć znaku dwukropka (:). Im więcej dwukropków, tym dalej od marginesu znajdzie się tekst.

Na przykład:
Tekst nieoddalony od marginesu.

Tekst oddalony o jeden dwukropek.
Tekst oddalony o dwa dwukropki.

Listy

Nie istnieją ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości podpunktów, ale należy pamiętać, że zbyt duża ich ilość zaciemnia wykaz.

Lista numerowana

Aby utworzyć listę numerowaną, należy użyć znaku #, po którym wpisujemy tekst mający znaleźć się w danym punkcie.

Na przykład poniższa struktura:
#Punkt 1
#Punkt 2
##Podpunkt 2.1
##Podpunkt 2.2
#Punkt 3
Zaprezentuje się następująco:

 1. Punkt 1
 2. Punkt 2
  1. Podpunkt 2.1
  2. Podpunkt 2.2
 3. Podpunkt 3

Lista nienumerowana

Aby utworzyć listę nienumerowaną, stosujemy gwiazdki (*), które umieszczamy tak samo jak wcześniej "krzyżyki".

Przykład: *Punkt 1
*Punkt 2
**Podpunkt 2.1
**Podpunkt 2.2
*Punkt 3
Zaprezentuje się jako

 • Punkt 1
 • Punkt 2
  • Podpunkt 2.1
  • Podpunkt 2.2
 • Punkt 3

Spis treści (ang. Table of Contents - Tablica Zawartości)

Jeśli chcemy umieścić spis treści w innym miejscu niż domyślne (przed pierwszym nagłówkiem), należy użyć __TOC__. Tego samego kodu użyjemy, gdy chcemy wymusić na serwerze pokazanie spisu treści mimo że nie mamy trzech nagłówków.

Pamiętajcie, że w tekście może być umieszczony tylko jeden spis treści.

Linki

Linki wewnętrzne I

Jeśli chcesz dodać link do artykułu, który już znajduje się na Wiek Dziewiętnasty Wiki użyj znaczników [[ oraz ]].

Linki do istniejących artykułów przybiorą kolor złoty , a do nieistniejących - czerwony.

Linki wewnętrzne II

Jeśli hasło w tekście nie jest podane w mianowniku , należy użyć formuły [[hasło podstawowe|hasło w tekście]].
Przykład: [[Zofia Wittelsbach|Zofii Wittelsbach]]
zaprezentuje się jako Zofii Wittelsbach.

Linki wewnętrzne III

Jeśli chcemy, by link prowadził do konkretnego nagłówka w artykule, należy użyć symbolu #.
Przykład:
[[#Wskazówki edycyjne|Przejdź do podrozdziału o wskazówkach]] zaprezentuje się jako Przejdź do podrozdziału o wskazówkach.

Linki zewnętrzne

Aby umieścić link do strony nienależącej do Wiek Dziewiętnasty Wiki, użyj pojedynczego nawiasu kwadratowego [ i ].
Przykład:
[http://www.strona.pl] [1]
Wpisując po prostu adres, np. http://www.strona.pl otrzymamy coś takiego: http://www.strona.pl

Linki zewnętrzne z opisem

Chcąc umieścić opis przy linku zewnętrznym, nie stosujemy | - po prostu robimy przerwę (spację) i wpisujemy opis.
Przykład:
[http://www.strona.pl Wejdź na stronę] Wejdź na stronę

Grafika

Przesyłanie grafiki

Aby móc umieścić obrazek w artykule, należy go przesłać na serwer. A tym celu klikamy Prześlij Plik: w menu po lewej stronie. Następnie wybieramy obrazek z dysku i w oknie "opis" wpisujemy kategorie grafiki. Bardzo proszę o tym nie zapominać.

Umieszczenie grafiki

Aby umieścić przesłany obrazek, wchodzimy w edycję artykułu i wpisujemy [[Plik:nazwa obrazka.xxx]].
Bardzo ważne jest, by przestrzegać wielkich liter.
Przykład:
[[Plik:1817 laver white.jpg]] 1817 laver white.jpg
[[Plik:1817 laver white.jpg]] 1817 laver white.jpg

Zmiana szerokości i wysokości

Umieszczając obrazek, możemy zmienić niektóre jego opcje:

 • szerokość zmieniamy, wpisując |123px po rozszerzeniu grafiki, ale przed nawiasami. Wysokość zmieniana jest proporcjonalnie.

[[Plik:1817 laver white.jpg|123px]]1817 laver white.jpg

 • wysokość zmieniamy, wpisując |x123px. Szerokość jest zmieniana proporcjonalnie.

1817 laver white.jpg

 • wpisując szerokość i wysokość jednocześnie używamy instrukcji [[Plik:nazwa obrazka.xxx|123x321px]]. Skrypt dostosuje wymiary grafiki tak, by była jak najmniejsza, więc:
 • [[Plik:1817 laver white.jpg|123x321px]] jako punktu odniesienia używa szerokości 1817 laver white.jpg
 • [[Plik:1817 laver white.jpg|321x123px]]</nowiki jako punktu odniesienia używa wysokości [[Plik:1817 laver white.jpg|321x123px]] ===Thumbnail=== [[Plik:1817 laver white.jpg|thumb|100px|Opis obrazka]] Dokoła obrazków często umieszcza się ramki - dzięki nim można wstawić opis pod danym zdjęciem. Stosując ramki, automatycznie zmieniamy szerokość obrazka (a co za tym idzie - także wysokość) na 220 px.<br> Aby dodać ramkę, używamy '''<nowiki>[[[Plik:nazwa Plik:u.xxx|thumb]]. Ramki domyślnie są wyrównane do prawej strony: [[Plik:1817 laver white.jpg|thumb|100px|Opis obrazka]]

Opis obrazka

Aby wstawić obrazek po lewej, używamy instrukcji [[[Plik:nazwa Plik:u.xxx|thumb|left]]: [[Plik:1817 laver white.jpg|thumb|left|100px|Opis obrazka]]
Analogicznie postępujemy, chcąc umieścić obramowany obrazek na środku: [[Plik:nazwa Plik:u.xxx|thumb|center|100px|Opis obrazka]].

Opis obrazka

W opisie obrazka można stosować każde dostępne formatowanie tekstu (linki, pogrubienie, kursywa, ...).

Grafika wpuszczona w tekst

Jeśli chcemy umieścić obrazek ew. opis grafiki wewnątrz tekstu, używamy najprostszej instrukcji [[Plik:nazwa obrazka.xxx|ew. opis grafiki]].
Rozmiar możemy dowolnie zmieniać, jednak opis zostanie pokazany w "chmurce" po najechaniu na obrazek.

Ramki

Ramek używamy, by otoczyć obrazek cienką linią. Jest to przydatne, gdy obrazek ma białe tło i chcemy to zaakcentować. Instrukcje: [[Plik:1817 laver white.jpg|border]]
[[Plik:1817 laver white.jpg]]
generują 1817 laver white.jpg1817 laver white.jpg

Linki

Chcąc umieścić odnoścnik w grafice, stosujemy instrukcję [[Plik:nazwa obrazka.xxx|link=]]. Po znaku = wpisujemy

 • nazwę artykułu, który chcemy podlinkować

[[Plik:1817 laver white.jpg|link=Strona główna]]1817 laver white.jpg

 • pełny adres strony

[[Plik:1817 laver white.jpg|link=http://www.google.pl|Przejdź na stronę Google.pl]]Przejdź na stronę Google.pl